Connect with us

Jaalle Looshane

Jaalle Looshane waa qalinle iyo turjumme wax ka qora sooyaalka, falsafadda, iyo cilmiga bulshada. Si gaar ahaaneedna uu dhuunbaarra sooyaalka falsafiga ah. Ujeedkiisunna u yahay dib-u karaarinta iyo hilaadinta garaad wacyi leh iyo barraad tolmoon oo la jirsada bulshada Soomaaliga ah si gaar ahaaneed. Waxbarasho ahaana qibrad, fahan iyo barasho akademiyeedna u leh cilmiga daraasaadka dhulleed 'Geology'.