Sooyaalka aqoonta Caafimaadka iyo nolosha Sayniska

Waa qormo ka kooban taariikh iyo tagto hore oo ku saabsan asalka aqoonta caafimaadka iyo nolosha Sayniska.